Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. januar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Sundhedspolitik 2019-22
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af høringssvar om praksisplan på speciallægepraksisområdet
Beslutning: Godkendt

Lukket

5. Godkendelse af Indstilling til Årets Landdistriktspris 2018
Beslutning: Godkendt

Åben

6. Godkendelse af vision for Aalborg Bibliotekerne 2019-2022
Beslutning: Godkendt
7. Temadrøftelse om udviklingen af en ny Kulturpolitik
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat.
Beslutning: Godkendt