Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. februar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af kommissorium for analyse af bibliotekstilbud på Grønlands Torv
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af retningslinjer for Kulturens Udviklingspulje pr. 2019
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af proces, tidsplan og kommissorium - Kulturpolitik
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering om kortlægning af indsatser rettet mod mental sundhed blandt elever i udskolingen i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om projekt ”Mod på Livet - sammen om unges mentale sundhed”
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af udmøntning af midler til sundhed og trivsel blandt børn og unge
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Aalborg Kommunes princippapir for det nære sundhedsvæsen.
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af udmøntning af Forsamlingshuspuljen 2019
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af midler til projektudvikling af Halkær MadKulturhus
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af kommissorium for proces for ny uddannelsesstrategi 2019-22
Beslutning: Udsat
13. Orientering om pædagogisk og økonomisk tilsyn med daghøjskolerne i Aalborg 2018
Beslutning: Til orientering
14. Orientering
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt