Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af proces og tidsplan for Sundheds- og Kulturforvaltningens budget 2020
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Dialogmøde med Nordjyllands Trafikselskab
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Køreplanindstilling 2019-2020
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Godkendelse af tekst til Højdepunkter 2018 i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Godkendelse af 1. status på strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af kommissorium for proces for ny uddannelsesstrategi 2019-22
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om landdistriktsområdet
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om kortlægning af indsatser rettet mod mental sundhed blandt voksne i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Orientering om Børnesundhedsprofil for Region Nordjylland
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt