Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 27. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af høringssvar om Planstrategi 2019
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af regnskab 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2019.
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, anlæg. Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2019.
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Aktivitetsrapport 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af ansøgning om midler til Læge- og Sundhedshus i Løvvangen
Beslutning: Godkendt
9. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af støtte fra Kulturpuljen 1. ansøgningsrunde 2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af overførsel af Aalborg Festivals formue ved lukning
Beslutning: Godkendt
12. Kulturpolitik 2013 - 2018 - status
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt