Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 10. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Køreplanindstilling 2019-2020
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Sundheds- og Kulturudvalgets budgetseminar for budget 2020 - 2023
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt