Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirappport ultimo marts 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt

Lukket

3. Godkendelse af udpegningen af medlemmer til Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg i perioden 2019-21
Beslutning: Anbefales med bemærkninger

Åben

4. Orientering
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt