Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af støtte via Kulturens Udviklingspulje
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om Kulturpolitik - opsamling på kickoff og proces
Beslutning: Til orientering
4. Drøftelse af input til og den videre proces for ny landdistriktspolitik
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af arbejdsform og rammer for arbejdet i Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Udsat
6. Orientering
Beslutning: Til orientering
7. Besøg på Huset og Center for Dansk Jazzhistorie
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt