Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 22. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo april 2019
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af Budget 2020-2023
Beslutning: Drøftedes
4. Drøftelse af arbejdsform og rammer for arbejdet i Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af tilsagn om støtte til Landsbyklyngeprojektet "Ny kommunikationsstruktur"
Beslutning: Godkendt
7. Drøftelse af Løvvangen InBetween og læge- og sundhedshus
Beslutning: Anbefales
8. Drøftelse af Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering om tilgængelighedsarbejdet 2018
Beslutning: Til orientering
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt