Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på udviklingsprojektet Aalborghus Slot
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Budget 2020-2023
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering om 6-by nøgletal
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af vedtægtsændringer for Teater Nordkraft
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om status og erfaringsopsamling på satspuljeprojekt om sundhedssamtaler på virksomheder
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om status og erfaringsopsamling på Mobil Rehabilitering
Beslutning: Til orientering
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt