Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af omprioriteringskatalog til Budget 2020-2023 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af budget 2020-2023
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af ansøgning fra Musikkens Hus til Kulturens Udviklingspulje 2019
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om licitationsresultat for ombygning af Storvorde Plejecenter
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af Enhedslistens forslag om rammer for udbud af persontransport i fast rute
Beslutning: Drøftedes
7. Drøftelse af den videre proces for ny landdistriktspolitik
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om regnskaber og årsberetninger for selvejende kulturinstitutioner
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om regnskaber 2018 for selvejende idræts- og svømmehaller
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om 6-by nøgletal
Beslutning: Til orientering
11. Drøftelse af analyse af mulige bibliotekstilbud i Grønlandskvarteret
Beslutning: Drøftedes
12. Orientering
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt