Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. august 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens budgetoplæg 2020-23
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe ved udbud af persontransport i fast rute
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af mødeplan 2020 for Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Godkendt
5. Orientering
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt