Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budget 2020-2023
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af busbetjening af FGU Kongerslev i efteråret 2019 og efterfølgende
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om praksisplanlægning og arbejdet med praksisplan for alment praktiserende læger
Beslutning: Til orientering
6. Orientering
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Frivilligrådets dialogmøde med Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Udgik