Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. oktober 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af tilsagn til Frugthave i Langholt under Landsbyklyngesamarbejde Hammer Bakker
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af rammeaftalen for intravenøs (IV) behandling
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af den lokale lægedækning med formand og næstformand for Praksisplanudvalget
Beslutning: Drøftedes
5. Orientering om evaluering af Idrætsmødet 2019
Beslutning: Til orientering
6. Orientering
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt