Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. oktober 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo september 2019
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af aktuel status Sundheds- og Kulturforvaltningen 2019, tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Orientering
Beslutning: Intet
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt