Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af udpegning af midlertidig næstformand i Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om status og planer for Nordjyllands Historiske Museum
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af høringsoplæg til Landdistriktspolitik 2020
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af støtte fra Puljen til Rytmisk Musik 2. ansøgningsrunde 2019
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Rum og Rammer ansøgninger for året 2020
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ansøgning til puljen "Motion og fællesskab på recept"
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af høringssvar om NTs budgetforslag 2020
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om status på måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund
Beslutning: Anbefales
10. Orientering om Aalborg Kommunes Kunstfonds årsberetning og regnskab 2018
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt