Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 27. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo oktober 2019
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af organisationsplan for Idrætsmødet
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af tilretning af Aalborg Kommunes Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Samarbejdsaftale med Team Danmark 2020-2023
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af høringsudkast af kulturpolitikken
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Udsat
7. Godkendelse af støtte fra Kulturpuljen
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af nye vedtægter for Aalborg Symfoniorkester
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af støtte fra Tilgængelighedspuljen 2020
Beslutning: Godkendt

Lukket

10. Godkendelse af Handicapprisen 2019
Beslutning: Godkendt

Åben

11. Godkendelse af Uddannelsesstrategi 2019-22
Beslutning: Anbefales
12. Orientering
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Besigtigelse på Halkær Kro
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt