Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 11. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om endeligt budget 2020 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af høringsudkast for kulturpolitikken
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af partnerskabsaftale mellem Aalborg Kommune og Realdania om etablering af Art Center på Spritten
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommunalt tilskud til Studenterhuset 2020 samt perioden 2021-24
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ny puljestruktur for landdistriktsområdet
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af indstillinger til ekstraordinær ansøgningsrunde til Puljen til mindre lokale projekter (AKA-puljen)
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af drifts- og udviklingsstøtte til Halkær Kro og Kulturhus, Projekt MadKulturHus
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af indstillinger til frivilligt socialt arbejde 2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering om Regnskaber og årsberetninger fra selvejende kulturinstitutioner
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt