Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 22. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Aalborg Karnevals fremtidsplaner
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af forhåndstilkendegivelse om deltagelse i ny kulturaftale 2021-2024
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Udmøntning af Forsamlingshuspuljen 2020
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om Nationale mål for sundhedsvæsenet 2019
Beslutning: Til orientering
6. Orientering
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt