Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Visionsdrøftelse
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af Landdistriktspolitik 2020
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af kommissorium for nedsættelse af § 17, stk. 4- Landdistriktsudvalg
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af puljestruktur på det rytmiske musikområde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering om rapporten Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2019
Beslutning: Til orientering
7. Orientering
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt