Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 11. marts 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningens foreløbige regnskab 2019
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af udmøntning af budgetmidler til seksuel sundhed
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af plan og proces for Sundheds- og Kulturudvalgets budget 2021-2024
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af rammer for samarbejde med selvejende institutioner, fonde mv.
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af ansøgninger til Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af 2. status på strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" version 2 for perioden 2018 - 2021
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af køreplanindstilling 2020-2021 (første udvalgsbehandling)
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om resultaterne fra ungeprofilundersøgelsen 2019
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt