Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 1. april 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2019 til budget 2020, drift. Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2020
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2019 til budget 2020 - anlæg. Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2020
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af ansøgning: Pilotkommune i Fælles om Ungelivet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Indstilling af repræsentanter fra Sundheds- og Kulturudvalget til §17, stk. 4- Landdistriktsudvalget
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsblad.
Beslutning: Godkendt
12. Tillægsdagsorden: Godkendelse af kommunale initiativer på kultur- og fritidsområdet grundet COVID-19
Beslutning: Godkendt