Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Opfølgning på Sundheds- og Kulturudvalgets visionsdrøftelse
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af Aktivitetsrapport 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af foreløbig evaluering af projekt Sundhedssamtaler på virksomheder
Beslutning: Drøftedes
5. Orientering om evaluering af projekt Mobil Rehabilitering
Beslutning: Til orientering
6. Orientering
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsblad
Beslutning: Intet