Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 10. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Opfølgning på Sundheds- og Kulturudvalgets visionsdrøftelser og rammer for Budget 2021-2024
Beslutning: Drøftedes

Lukket

3. Godkendelse af meddelelse til NT om udbudskrav ift. bybus- og PLUSbuskørslen 2022/2023
Beslutning: Udsat

Åben

4. Godkendelse af Højdepunkter 2019
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af forslag om partnerskab med restauratører om gratis kondomer til gæster i nattelivet
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Studenterhusets ansøgning som regionalt spillested
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af tilskud fra Kulturpuljen og landdistriktsmidler til Skulpturby Uggerhalne
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Budgetaftale for små storbyteatre 2021-24
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om evaluering af indsatsen med fremskudte sundhedsmedarbejdere i jobcentret
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om implementeringen af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om årsstatus 2019 fra Tilgængelighedsrådgiveren
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om projekt "Børnevenlig Kommune"
Beslutning: Til orientering
13. Orientering
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt