Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Opfølgning på Sundheds- og Kulturudvalgets visionsdrøftelser og rammer for budget 2021-2024
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af Aalborg Kommunes nye kulturpolitik
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af finansiering og retningslinjer for puljen Kickstart til kulturlivet
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af tilskud til ansøgninger til Kulturens Udviklingspulje 2020
Bilag til punkt 5

 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af høringsgrundlag for ny strategi for Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering om Aalborg Kommunes Kunstfonds årsberetning og regnskab 2019
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af tryghedspakke i forbindelse med COVID-19 på det frivillige sociale område, landdistrikts- og fritidsområdet
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Godkendelse af meddelelse til NT om udbudskrav ift. bybus- og PLUSbuskørslen 2022/2023
Beslutning: Anbefales

Åben

10. Drøftelse af Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik mellem Aalborg Kommune og Transport- og Boligministeriet
Beslutning: Drøftedes
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt.
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt