Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. august 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens Budgetoplæg 2021-2024
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo juni 2020
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kulturpuljeansøgning over 30.000 kr
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af forslag til Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2020
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af høringssvar til Praksisplan for Fysioterapi 2020-2023
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af høringssvar til Praksisplan for Kiropraktik
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af høringssvar vedr. fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen i Region Nordjylland
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om resultater af stressforløbene Åben og Rolig 2019
Beslutning: Til orientering
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt