Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. august 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Bilag til punkt 1
 
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budgetoplæg 2021 - Driftsbudgettet
Beslutning: Drøftedes
3. Eventuelt
Beslutning: Intet
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
5. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt