Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo juli 2020
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af mål mv. i ny samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Teater Nordkraft samarbejdsaftale 2021 - 24
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ny samarbejdsaftale mellem HUSET, Hasserisgade 10 og Aalborg Kommune og af udkast til nye vedtægter for Den Selvejende institution HUSET
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af høringssvar til høringsversion af praksisplan for almen praksis
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2020 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af forretningsorden for Landdistriktsudvalget
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Retningslinjer for Landdistriktspuljen samt fordeling af økonomisk ramme for 2020
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af mødeplan for Sundheds- og Kulturudvalget 2021
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af høringsgrundlag til ny kollektiv trafikpolitik
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

12. Orientering om valg af læskærmsdesign til plusbus-projektet
Beslutning: Til orientering

Åben

13. Orientering om regnskaber 2019 for selvejende idræts- og svømmehaller
Beslutning: Til orientering
14. Orientering
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Underskriftsblad.
Beslutning: Godkendt