Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af høringssvar til forslag til Hovedstruktur 2020 - Fysisk Vision 2035
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af puljen Kickstart til Kulturlivet
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af uddeling af midler fra musiker-, arrangør- og projektpuljen
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af Psykiatriens Hus i Aalborg
Beslutning: Anbefales
6. Orientering om status for arbejdet med Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering om Sundhedsstyrelsens rapporter "Social ulighed i sundhed og sygdom" og "Indsatser mod ulighed i sundhed"
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt.
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt