Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Dialogmøde med Aalborg Frivilligråd vedr. drøftelse af status for frivilligt socialt arbejde
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af Samarbejdsaftale mellem Musikforeningen Skråen og Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo september 2020
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af aktuel status for Sundheds- og Kulturforvaltningen 2020, tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
6. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningens endelige budget 2021-2024
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Drøftelse af besparelse og effektivisering af Flextrafik i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
8. Drøftelse af udmøntning af midler til sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser og social ulighed i sundhed
Beslutning: Drøftedes

Lukket

9. Godkendelse af anvendelse af salgsprovenu af Spar Es arealet i Gistrup
Beslutning: Anbefales

Åben

10. Godkendelse af indstilling vedr. skøjtebane på C.W. Obels Plads
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af principper for digitale politiske møder i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
12. Godkendelse af Byudviklingsproces i Tylstrup
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Forsøg med drifts- og udviklingsstøtte til forsamlingshuse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Godkendelse af ny personlig suppleant i § 17, stk. 4-Landddistriktsudvalget
Beslutning: Anbefales
15. Orientering om den videre proces for etablering af Læge, sundheds- og Kvarterhus i Løvvangen
Beslutning: Til orientering
16. Orientering
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
19. Underskriftsblad.
Beslutning: Godkendt