Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 11. november 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af samarbejdsaftale mellem foreningen 1000Fryd og Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af kollektiv trafikpolitik
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde 2021
Beslutning: Godkendt

Lukket

5. Godkendelse af aftale om benyttelse af Aalborg Stadion
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Navneret og Forpagtningsaftale på Aalborg Stadion
Beslutning: Godkendt

Åben

7. Godkendelse af justering af Landdistriktspuljens retningslinjer
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Samarbejdsaftale mellem Musikforeningen Skråen og Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af kommissorium for projektudvikling af Aalborg som historisk destination
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af samarbejdsaftale for Nordjyllands Historiske Museum, 2021-2024
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af puljestatus og forslag til en ny puljestruktur på kulturområdet
Beslutning: Drøftedes
12. Orientering om regnskaber og årsberetninger 2019, selvejende kulturinstitutioner
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om status på BRT
Beslutning: Til orientering
14. Orientering
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
17. Underskriftsblad.
Beslutning: Godkendt