Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. november 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo oktober 2020
Beslutning: Godkendt

Lukket

3. Godkendelse af prismodtager til Handicapprisen 2020
Beslutning: Godkendt

Åben

4. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Foreningen 1000Fryd og Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af årets bevillinger fra Rum og Rammer Puljen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Drøftelse af udkast til samarbejdsaftale med Det Hem'lige Teater
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om status på forskningssamarbejdet på sundhedsområdet i Aalborg Kommune samt projekt Børneliv i Sund Balance
Beslutning: Til orientering
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt