Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. december 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af tidsplan for handlingen: Nyt rutenet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af igangsættelse af analyse af Visitering og Effektivisering af Flextrafik 2021
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af samarbejdsaftale med Det Hem'lige Teater
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af strategi for Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af ny puljestruktur på kulturområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af sager fra kulturpuljen samt internationale ansøgninger
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Landsbypuljen til forskønnelse og udvikling i landdistriktet
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af indstilling til Landdistriktspuljen samt Landdistriktsudvalgets anbefalinger til udmøntning i 2021
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af anlægsstøtte til Halkær Kro og Kulturhus' projekt "Madkulturhus"
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af udmøntning af Forsamlingshuspuljen 2021
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af forlængelse af Tryghedspakke i forbindelse med covid-19 på aftenskoleområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af fordeling af midler fra Tilgængelighedspuljen 2021
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af Den Boligsociale Helhedsplan i Aalborg Øst 2021 - 2025
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Godkendt
15. Orientering om regnskaber og årsberetninger fra Teater Nordkraft og Aalborg Karneval
Beslutning: Til orientering
16. Orientering
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
19. Underskriftsblad.
Beslutning: Godkendt