Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. januar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status for budget 2020
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af fratagelse af Egense Sejlklubs godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2021
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens midtvejsstatus for sundhedspolitikken
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af vision og fokuspunkter 2021 for Det Rytmiske Musikudvalg
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af handleplan for kulturpolitikken
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af ny vision for Aalborg Bibliotekerne
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af KulturKANten 2021-2024: Ny kulturaftale mellem Nordjylland og Kulturministeriet
Beslutning: Anbefales
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt