Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 27. januar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af disponeringen af anlægsbevillinger til Læge-, Sundheds-, og Kvarterhus i Løvvangen
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om sundhedsprofilen - "Hvordan har du det? 2021"
Beslutning: Til orientering
4. Orientering
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
7. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt