Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 10. februar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af udmøntning af 1,8 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse og social ulighed i sundhed
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af midtvejsstatus for Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af høringssvar vedr. Profilplan for Region Nordjyllands hospitaler 2021-2025
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af udvidelse af tilbud om kommunal vederlagsfri fysioterapi
Beslutning: Godkendt

Lukket

6. Drøftelse af fondsansøgning
Beslutning: Drøftedes

Åben

7. Drøftelse af samarbejdsaftale med Foreningen Ordkraft
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt