Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 10. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningens foreløbige regnskab 2020
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af proces og tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budget 2022-2025
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af udmøntning af genopstartspakker til kulturinstitutioner, unge kunstnere og uddannelsessøgende
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af indstilling fra Det Rytmiske Musikudvalg til 1. ansøgningsrunde 2021 for musikpuljen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af samarbejdsaftale med Foreningen Ordkraft
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Køreplanindstilling 2021-2022 - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Kommissorium for Handlingen: Nyt rutenet for bybusser og Plusbus
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021
Beslutning: Udsat
10. Godkendelse af ramme til etablering af primitive overnatningsmuligheder i landdistriktet
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af tværkommunalt samarbejde om Udvikling Hærvejen
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Højdepunkter 2020
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Drøftelse af 3. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, 2018 – 2021
Beslutning: Drøftedes
14. Orientering om proces for nyt navn til Artcenter Spritten
Beslutning: Til orientering
15. Orientering
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt.
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat.
Beslutning: Godkendt
18. Underskriftsblad.
Beslutning: Godkendt