Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2020 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen regnskab 2020
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2020 til budget 2021 - anlæg. Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2020 til budget 2021 - drift. Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Den Boligsociale Helhedsplan i Løvvangen 2021 – 2025.
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af praksisplan for almen praksis 2021
Beslutning: Godkendt
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt