Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 14. april 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Køreplanindstilling 2021-2022 - 2. behandling
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af forslag til nyt koncept for Årets Landdistriktspris
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af indstillinger til Landdistriktspuljen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af indstilling til Landsbypuljen til forbedring og forskønnelse af landsbyernes fysiske miljø
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af særpulje i 2021 til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner med virke i landdistriktet
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om fælles indsats mod ensomhed og isolation hos udsatte børn og unge under Covid-19
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om Analyse af Uddannelsesbyen Aalborg 2020
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om status på museumsprojektet "Aalborg som historisk destination"
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt