Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. april 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forslag vedr. etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af fordeling af midler fra Kulturpuljen for ansøgninger over 20.000 kr.
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Drøftelse af samarbejdsaftale med Kunsten
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af Status for Kollektiv Trafik 2021
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om status for buskørsel i Danmarksgade
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om fælles status på Børneliv i sund balance, herunder om afholdelse af festival
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om rapport om unges testadfærd ift. sexsygdomme
Beslutning: Til orientering
9. Orientering
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsblad.
Beslutning: Godkendt