Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. maj 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Dialogmøde med Landdistriktsudvalget
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af støtte fra Landdistriktspuljen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af oprettelse af Streetpulje
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ny pulje til kulturaktiviteter i landdistriktet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af flextrafik og Covid-19 kompensation. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
7. Orientering om udbud af bybuskørslen og PLUSbuskørslen
Beslutning: Udsat
8. Orientering om uddelinger fra Kulturpuljen for ansøgninger på 20.000 kr. og derunder
Beslutning: Til orientering
9. Orientering
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt