Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 21. maj 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om udbud af bybuskørslen og PLUSbuskørslen
Beslutning: Til orientering
3. Orientering
Beslutning: Intet
4. Eventuelt
Beslutning: Intet
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
6. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt