Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. maj 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo april 2021
Beslutning: Godkendt
3. Opfølgning på Sundheds- og Kulturudvalgets seminar om temaer til budget 2022-2025
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af indstilling fra Det Rytmiske Musikudvalg, 2. ansøgningsrunde 2021
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af markedsføring af outdooraktiviteter
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af høringssvar om udkast til Verdensmålsstrategi 2021-23
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om status for Sundheds- og Kulturforvaltningens arbejde med FN's Verdensmål
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Årsstatus 2020 fra Tilgængelighedsrådgiveren
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om nyeste status for museumsprojektet "Aalborg som historisk destination"
Beslutning: Udsat
10. Orientering om Aalborg Kommunes indsats for implementering af Sundhedsaftalen 2019-2023
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om status for hjerneskaderehabilitering i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
12. Orientering
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt