Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. juni 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Opfølgning på Sundheds- og Kulturudvalgets seminar om temaer til budget 2022-2025
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af prioriteringen af to nye halbyggerier i hhv. 2027 og 2028 jf. budget 2021
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af handlingsplan for Aalborg som Børnevenlig Kommune
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af samarbejdsaftale med Kunsten 2021-2024
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om nyeste status for museumsprojektet "Aalborg som historisk destination"
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om kortlægning og status på Projekt Bedre sammenhæng og koordinering for børn og unge med psykiske vanskeligheder
Beslutning: Udsat
8. Orientering om NT's mobilitetsplan 2021-2024
Beslutning: Til orientering
9. Orientering
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat.
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsblad.
Beslutning: Godkendt