Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. juni 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Sundheds- og Kulturudvalgets budgetlægning 2022-2025
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordjyske Museer (Nordjyllands Historiske Museum)
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Aktivitetsrapport 2020 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om kortlægning og status på Projekt Bedre sammenhæng og koordinering for børn og unge med psykiske vanskeligheder
Beslutning: Til orientering
6. Orientering
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt