Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 11. august 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens Budgetoplæg 2022-2025
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo juni 2021
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af vedtægter og retningslinjer for Aalborg Kommunes Billedkunstråd
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af vedtægtsændringer for Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Aalborg Kommunes høringssvar til NT's Mobilitetsplan 2021-2024
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

7. Godkendelse af Årets Landdistriktspris 2021
Beslutning: Godkendt

Åben

8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt