Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. september 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo juli 2021
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om status for Budget 2021
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om revision af Sundheds- og Kulturforvaltningens regnskab 2020
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om regnskaber 2020 for selvejende idræts- og svømmehaller
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af indstilling til Landdistriktspuljen
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af tilbud om vederlagsfri nikotinsubstitution til brugere af røgfri tobak
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om status for og opfølgning på resultater fra forskningssamarbejde
Beslutning: Til orientering
9. Orientering
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt