Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. oktober 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktivering af sindetskrivelse til REGAN Vest - tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af aktivitetsrapport 1. halvår 2021 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af vedtægtsændringer for Aalborg Zoo
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af ændret ruteføring af linje 11, 14 og S1 fra Danmarksgade til Jyllandsgade fra 2022
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af mødeplan for Sundheds- og Kulturudvalget 2022
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om regnskab og årsberetninger 2020, selvejende kulturinstitutioner
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om staus på projekt Fælles om Ungelivet
Beslutning: Til orientering
9. Orientering
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt