Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 27. oktober 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status for Sundheds- og Kulturforvaltningen 2021, tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af ændring i finansieringen af Aalborg Zoos nye orangutanganlæg og omlægning af bestående lån.
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af tilsagn om støtte til udvidet åbningstid på Kunsten
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af fordeling af midler fra Tilgængelighedspuljen 2021/22
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om Aalborg Kommunes Kunstfonds årsberetning og regnskab 2020
Beslutning: Til orientering
7. Orientering
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsblad.
Beslutning: Godkendt