Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 15. november 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af ændringer i kommissorie for Uddannelsesrådet
Beslutning: Godkendt