Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. november 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Evaluering af Sundheds- og Kulturudvalgets virke i perioden 2018-2021
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo oktober 2021
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af medfinansiering til bevilling fra Det Obelske Familiefond til realisering af projekt "Kulturvitaminer for psykisk sårbare unge på kanten af uddannelse"
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af medlemskab af den Nationale Alliance mod Social Ulighed i Sundhed
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ansøgninger til Kulturpuljen på over 20.000 kr.
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af årets bevillinger fra Rum & Rammer puljen
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af indstillinger til Kunstpuljerne
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Retningslinjer for tilskud til godkendte daghøjskoler i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde 2022
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Godkendelse af prismodtager til Handicapprisen 2021
Beslutning: Godkendt

Åben

12. Drøftelse af erfaringsopsamling for Sundhedspolitikken 2019-22
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering om status for Aalborg Sundhedscenter
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om lokalsamfundsprojekter i Fritidsafdelingen og Sundhedsafdelingen i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om afvikling af Puljen til sommeraktiviteter i landdistriktet 2021
Beslutning: Til orientering
16. Orientering om Aalborg Kommunes tilsyn med selvejende kulturinstitutioner for regnskabsåret 2020
Beslutning: Til orientering
17. Orientering
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
20. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt